ČÍSLO ODBORNOSTI FYZIOTERAPIE = 902 a 918

Číslo odbornosti Dle vyhlášky MZ č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Seznam diagnostických a terapeutických výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb. Odbornost 902 a 918