Hodnotu bodu pro rok 2009 udává Vyhláška č. 464/2008 Sb.

 

Pro fyzioterapii (odbornost 902) je důležitý paragraf 10 a příloha č. 7. této vyhlášky.
 
Paragraf 10:

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

 

Příloha č. 7.:

  1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,80 Kč
  2. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč.

... bližší informace viz Vyhláška č. 464/2008 Sb.