cara horní lišta druha cara


FYZIOTERAPIE / REHABILITACEJedná se o obor zdravotnictví, jehož doménou je pohybový aparát člověka.

Spadají sem však i techniky zaměřené na ovlivnění psychiky,

neboť svaly jedince řízené nervovou soustavou jsou s psychickým

rozpoložením nerozlučně spjaty.

PŘI ČEM MŮŽE FYZIOTERAPIE POMOCI

Pomocí fyzioterapie (rehabilitace) je možné ovlivnit rozličné neduhy

pohybového aparátu, ať již jde o bolesti páteře, dolních a horních končetin či hlavy.

LÉČENÉ DIAGNÓZY

Zmíním-li alespoň ty nejzákladnější a nejčastěji léčené diagnózy, jedná se

například o stavy po výhřezu meziobratlové ploténky, artróza kolen a kyčlí

či bolestivé stavy po jejich endoprotézách, vbočený palec u nohy, plochá noha,

migrenózní bolesti hlavy, tenisový či golfový loket atd.

PRŮBĚH 60-TI MINUTOVÉ TERAPIE


1. terapie:

5 min.

přesun z čekárny do ordinace + odložení věcí

10 min.

anamnéza

terapeut se klienta ptá na jeho obtíže a záležitosti s tím související a věci, které pokládá za důležité si zapisuje (dá-li k tomu klient souhlas), aby se při následujících terapiích nemusel ptát na tytéž věci stále dokola.

10 min.

vyšetření

klient se svleče do spodního prádla (je vhodné mít spodní prádlo, ve kterém se cítíte pohodlně) a terapeut pohledem, příp. pohmatem vyšetří klienta ve stoji, poté se klient položí na lehátko a následuje vyšetření pohledem a pohmatem vleže na břiše a vleže na zádech. V průběhu si terapeut opět zapisuje to, co pokládá za důležité.

35 min.

vlastní terapie

terapeut si na základě odebrané anamnézy a vyšetření vytvoří hypotézu, proč daný problém vznikl, zvolí terapeutický postup, který pro danou problematiku pokládá za nejvhodnější a ověří ho v praxi, tedy provede vlastní terapii. Pokud je výsledek terapie žádoucí, doporučí klientovi určitý pohybový režim v běžném životě, naučí klienta cviky, které po určitou dobu pravidelně cvičí či určité držení těla, které se klient snaží zaujímat. Pokud výsledek terapie žádoucí není, zvolí postup jiný. Nakonec si terapeut ujasní s klientem, zda všemu rozumí a případné nejasnosti dovysvětlí či zopakuje.

5 min.

oblečení + přesun z ordinace do čekárny2. a následující terapie

5 min.

přesun z čekárny do ordinace + odložení věcí

5 min.

anamnéza za dobu od minulé terapie - vývoj obtíží

50 min.

vlastní terapie

5 min.

oblečení + přesun z ordinace do čekárny