Informační zdroje na internetu

www.nkp.cz  = Národní knihovna ČR
www.nlk.cz  = Národní lékařská knihovna
www.cbvk.cz  = Jihočeská vědecká knihovna
www.lib.jcu.cz  = Knihovny Jihočeské univerzity
www.bi.cuni.cz  = Knihovny Karlovy univerzity v Praze

www.jib.cz
Jednotná informační brána – vyhledá knihy, periodika, články v ČR i v zahraničí.

www.nlk.cz
BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca - česká bibliografická databáze (databáze českých knih a článků) , kterou vytváří Národní lékařská knihovna (NLK) v Praze.

www.mzcr.cz  = Ministerstvo zdravotnictví ČR – zdravotnická legislativa.

www.nconzo.cz
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů NCO NZO v Brně

www.pubmed.com  = Medline – jedná se o základní mezinárodní bibliografickou databázi vytvořenou Národní lékařskou knihovnou USA. Zahrnuje cca 4500 časopisů (zejména anglicky psaných) a odkazy resp. propojení na plné texty článků. V NLK je k dispozici i průběžně aktualizovaná úplnější verse databáze Medline, ze které se vyhotovují specializované rešerše.