FYZIOTERAPEUT  může spadat do 8 až 12 PLATOVÉ TŘÍDY

 

(nařízení vlády č. 469/2002 Sb.)

 

 

2.19.18    FYZIOTERAPEUT

 

8. platová třída
1.
Léčebná rehabilitace pod odborným dohledem, například kineziologický rozbor pacienta nebo klienta sociální péče, svalový test, provádění funkčního vyšetření, sestavování krátkodobého rehabilitačního plánu, provádění základních cvičebních metod, technik a procedur fyzikální terapie.

 

 

9. platová třída
1. Provádění fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu, například vypracovávání kineziologického vyšetření pacienta nebo klienta sociální péče, svalového testu a vyšetřování vnitřních systémů, vypracovávání krátkodobých rehabilitačních plánů léčebné rehabilitace prováděné individuálně i ve skupinách, provádění speciálních technik a procedur fyzikální terapie a hodnocení jejich účinnosti a další výkony.

 

10. platová třída
1. Stanovení speciálních individuálních terapeutických plánů a provádění speciálních fyzioterapeutických analýz, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.

 

11. platová třída
1. Provádění zvlášť náročných specializovaných diagnostických postupů pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, například pozitronová elektromyelografie, moire, posturografie. Aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.
2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace bez odborného dohledu, například prevence, edukace a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, školení zdravotnických pracovníků způsobilých samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči, především v prevenci imobilizačního systému, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů.

 

12. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například sledování a vyhodnocování stavu pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod.
2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti na úseku fyzioterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru fyzioterapie.