SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČR

 

 

Název pojišťovny                                                                                               Kód pojišťovny

 

Česká národní zdravotní pojišťovna                                                                           222

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna                                                                           205

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví                207

Revírní bratrská pokladna                                                                                          213

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky                                                         201

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR                                                                          111

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA                                                                          209

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE                                                                 217

Zdravotní pojišťovna MV ČR                                                                                    211