STUDIUM FYZIOTERAPIE V ČR

 

 

                                              

bakalářské studium                           délka studia 3 roky                            titul bakalář = Bc. (před jménem)

 

navazující magisterské                     délka studia 2 roky                            titul magistr = Mgr. (před jménem)

 

doktorandské                                                                                                    titul doktor = Ph.D. (za jménem)

 

docentura                                                                                                            titul docent = Doc. (před jménem)

 

profesura                                                                                                             titul profesor = Prof. (před jménem)